GALA PREMIILOR

                                     JURIUL DE SELECȚIE AL GALEI PREMIILOR UNITEM -2022,

EDIȚIA a XXI-a!

 

Juriul de selecție al Galei Premiilor UNITEM-2022 este format din:

Larisa UNGUREANU, Maestru în Artă, critic de teatru, președinte al juriului;

Boris CREMENE, actor și autor de texte, traducător;

Daniel MUNTEANU, regizor.

 

În atenția juriului de selecție intră spectacolele montate

în perioada 01 octombrie 2021-01 octombrie 2022.

 

REGULAMENTUL GALEI PREMIILOR UNITEM – 2022.

 

GALA PREMIILOR UNITEM, căutându-şi cea mai adecvată formulă, prin amploarea şi modul în care este gândită, constituie cea mai importantă manifestare teatrală profesionistă de rang naţional, având ca obiectiv principal promovarea şi stimularea creativităţii producţiei teatrale în perimetrul culturii naţionale.

1. Gala Premiilor UNITEM este o sărbătoare anuală a oamenilor de teatru din Republica Moldova, care are caracter competitiv, apără și evidențiază talentele din țară, este coordonată personal de către Preşedintele UNITEM şi se desfăşoară în fiecare an. Spectacolul Galei Premiilor se transmite publicului larg în direct la TV, după o înţelegere prealabilă.

2. Organizatorul Galei este Uniunea Teatrală din Moldova, cu sprijinul Ministerului Culturii, Primăriei Municipiului Chişinău, a altor organizaţii, fundaţii, ziare şi reviste, posturi de radio şi TV, întreprinderi şi firme, a altor persoane juridice din ţară şi de peste hotare, care susţin dezvoltarea Artei teatrale din republică şi contribuie financiar la buna desfăşurare a Galei Premiilor UNITEM.

3. Scopul acestei manifestări este stimularea creativităţii, susţinerea talentelor, promovarea celor mai bune realizări în arta actorului, regizorului, scenografului, coregrafului.

4. Senatul UNITEM aprobă anual, dar nu mai târziu de 15 februarie, componenţa nominală a Juriului de selecţie, constituită din 3 membri (actori, regizori, critici de teatru, scenografi, dramaturgi), care are drept scop vizionarea (până la 30 septembrie 2022, (juriul nu are dreptul să schimbe data)) spectacolelor montate în teatrele profesioniste după Gala precedentă, după care, până la 03 octombrie 2022, propune câte 3 nominalizări pentru fiecare premiu al Galei UNITEM, care vor fi date publicităţii până în ziua desfăşurării Galei Premiilor UNITEM.

5. În legătură cu pandemia COVID-19, data de 30 septembrie poate fi schimbată numai cu acordul Senatului UNITEM.

6. Cu aproximativ două luni înainte de Gala Premiilor UNITEM, Senatul UNITEM aprobă componenţa nominativă a Juriului final, compus din 3 membri (actori, regizori, critici de teatru, scenografi, dramaturgi) care îi desemnează, dintre cei nominalizaţi, în seara Galei, pe câștigătorii PREMIILOR UNITEM.

7. Juriul final poate decide să nu se acorde premiul la un anumit compartiment, dar are dreptul să acorde ex-aequo.

8. Președinte al Juriului de selecție și al Juriul final se alege de către Senatul UNITEM o singură persoană, cu dreptul de a avea două voturi numai la un singur premiu.

9. Modificările în componenţa Juriului se fac în baza deciziei Senatului UNITEM.

10. Preşedintele UNITEM nu are drept de vot la alegerea juriului.

11. Juriul îşi exercită funcţiile conform Regulamentului de Jurizare, care este întocmit şi votat de către membrii Juriului la prima lor şedinţă oficială, în care e necesar să includă următoarele restricţii: la vizionarea spectacolului inclus în concurs trebuie să fie prezenţi toţi membri Juriului.

12. Spectacolul este acceptat pentru discuţie după ce este vizionat de toţi membrii juriului.

13. Membrii Juriului, care au lipsit de la vizionarea a cel mult trei spectacole, sunt lipsiţi de remunerare din partea UNITEM.

14. Vizionarea spectacolelor de către Juriul de selecţie se face în toate teatrele din Republica Moldova din reţeaua de stat, municipală şi departamentală sau companii particulare cu activitatea artistică atestată oficial de către Ministerul Culturii.

15. Nu se admit în concursul Galei Premiilor UNITEM spectacolele studenților.

16. Spectacolele teatrelor concurente cu nominalizările anunţate sunt prezentate pe viu (excepţie fac spectacolele radiofonice şi TV), la sediul teatrelor sau în săli arendate (din contul concurentului), în cazul spectacolelor radiofonice şi TV, în instituţiile TV, strict în limita graficului coordonat de Preşedintele UNITEM.

17. Desemnarea Laureaţilor se face în ziua spectacolului festiv. Membrii Juriului şi secretarul sunt obligaţi să păstreze taina deliberării Juriului până în clipa „deschiderii plicului”.

PREMIILE GALEI UNITEM:

1. Premiul pentru cel mai bun spectacol dramatic;

2. Premiul pentru cea mai bună lucrare regizorală;

3. Premiul pentru cel mai bun rol feminin;

4. Premiul pentru cel mai bun rol masculin;

5. Premiul special al juriului;

6. Premiul pentru cel mai bun spectacol pentru copii;

7. Premiul pentru cel mai bun spectacol de forme mici;

8. Premiul pentru cel mai bun spectacol în Teatrul de Păpuşi;

9. Premiul pentru cel mai bun rol secundar feminin;

10. Premiul pentru cel mai bun rol secundar masculin;

11. Premiul pentru cea mai bună scenografie;

12. Premiul pentru cele mai bune costume teatrale;

13. Premiul pentru cea mai bună coregrafie şi expresie corporală;

14. Premiul pentru cel mai bun rol în teatrul de păpuşi;

15. Premiul pentru cea mai bună creaţie muzicală;

16. Premiul pentru cea mai bună creaţie teatrală la Radio şi TV;

17. Premiul pentru cel mai valoros debut;

 

NOTĂ: Referitor la Premiul pentru cea mai bună creaţie teatrală la Radio şi TV.

Dacă în concurs n-au participat cel puţin 3 spectacole, premiul nu se acordă.