Istoric

Uniunea Teatrală din Moldova îşi începe activitatea în anul 1946, deşi încercări de a înfiinţa o societate a oamenilor de teatru s-au făcut şi până în acest an. Toate,  însă au suferit eşec din cauza turbulenţelor  provocate de cea de-a doua conflagraţie mondială. La începutul anului 1946 Societatea Teatrală din Federaţia Rusă aduce la cunoştinţa conducerii republicilor unionale că în acest an va avea loc Congresul I unional al teatrelor din URSS. La Congres urma să participe şi o delegaţie formată din oameni de teatru din RSSM. Cu această ocazie, pe 16 martie 1946, are loc prima Adunare organizatorică a oamenilor de teatru din RSSM care alege un Comitet de Conducere şi un Preşedinte al Societăţii. Primul Preşedinte al Societăţii Teatrale din RSSM a fost ales Victor Gherlac. Tot la această Adunare s-a elaborat statutul Societăţii Teatrale care, împreună cu o cerere de însoţire, au fost înaintate spre aprobare oficială. Timp de 12 ani Societatea Teatrală din RSSM activează fără a fi înregistrată oficial, reuşind să creeze 5 secţiuni: secţia relaţii cu spectatorii, secţia relaţii cu actorii, secţia regie, secţia teatrologie şi secţia scenografie.  Pe 19 februarie 1958, după crearea bazei materiale a Societăţii prin transmiterea de către Ministerul Culturii a două ateliere teatrale, precum şi prin aprobarea statelor (3,5 unităţi) necesare pentru activitate, Consiliul Miniştrilor RSSM aprobă oficial Societatea Teatrală din Moldova.       

Organul suprem de conducere al Societăţii Teatrale - Congresul -  se convoca o dată la 4 ani. În aprilie 1958 a avut loc prima conferinţă (cu drept de Congres), care a ales Prezidiumul Comitetului de conducere al Societăţii Teatrale din Moldova şi preşedintele Prezidiumului,  Mefodie Apostolov, care a condus Societatea timp de treizeci de ani până în 1988, când Societatea Teatrală şi-a schimbat denumirea în Uniunea Oamenilor de Teatru (UOT, 1988-1997), a deţinut 6 mandate. Ulterior, preşedintele Uniunii Oamenilor de Teatru, Veniamin Apostol,  a deţinut două mandate.

În 1997 Uniunea Oamenilor de Teatru îşi schimbă denumirea în Uniunea Teatrală din Moldova, preşedinte fiind ales Petru Baracci, care deţine 2 mandate, până la 11 aprilie 2005, când Adunarea Generală a membrilor UNITEM l-a ales în funcţia de preşedinte pe Aurelian Dănilă.

La Congresul din 11 mai 2009, în fruntea Uniunii Teatrale din Moldova a fost ales Alexandru Grecu.

Din 1996 UNITEM face parte din Asociaţia Internaţională a Uniunilor Teatrale.

La Congresul din 04.11.2013 Preşedinte al Uniunii Teatrale din Moldova a fost reales Alexandru Grecu.

La data de 26 noiembrie 2018 a avut loc Congresul al XIV-lea al UNITEM. 

Președintele UNITEM este ALEXANDRU GRECU, Artist al Poporului   • Alexandru GRECU

  Artist al Poporului. Actor, regizor la Teatrul Naţional „Satiricus Ion Luca Caragiale”, pedagog. În 1979-1983 studiază la Institutul de Arte „Gavril Muzicescu” din Chişinău, apoi este stagiar în regie la teatrul „Satiricon” or.Moscova, conducător artistic Constantin Raikin, 1988-1990. La Congresul din 11 mai 2009 este ales preşedinte al UNITEM.

 • Petru Baracci

  (1929-2010). Artist al Poporului. În 1952 absolveşte Institutul de Artă Teatrală „A.N.Ostrovski” din Leningrad, clasa profesorului Ian Frid. După absolvirea Institutului este actor la Teatrul Academic Moldovenesc de Stat „A.S.Puşkin”. Deţine preşedenţia UNITEM-lui din 1997 pînă în 2005.

 • Aurelian Dănilă

  Maestru în Artă Doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar universitar, autor a următoarelor cărţi: „Opera Naţională”, „Maria Cebotari”, „Opera Basarabeană”, „În dialog cu Alexandru Samoilă”, „Lilia Amarfi”. Din 2005 pînă în 2009 - preşedinte al Uniunii Teatrale din Moldova.

 • Veniamin Apostol

  (1938-2000). Artist al poporului. Actor, regizor, profesor universitar. A absolvit Institutul de Stat al Artelor, specialitatea teatru dramatic, profesorul Valeriu Cupcea, apoi în 1969 Institutul Artei Teatrale „A.Lunacearski” din Moscova, specialitatea regie teatru dramatic, clasa profesorului Anatolii Efros. Din 1998 devine preşedintele Uniunii Oamenilor de Teatru şi deţine 2 mandate.

 • Mefodii Apostolov

  (1915-2004). Artist al Poporului. Actor la Teatrul Academic Moldovenesc de Stat „A.S.Puşkin”. Din 1958 – preşedinte al Prezidiului Asociaţiei Teatrale din RSSM. A deţinut 6 mandate pînă în 1988.

 • Victor Gherlac

  (1915-2007), Artist al Poporului. Actor, regizor, pedagog. A absolvit Studioul Moldovenesc pe lângă Institutul Muzical-Dramatic „Ludwig Van Beethoven” din Odessa, apoi a studiat la Institutul de Stat de Artă Teatrală „A.Lunacearski” din Moscova clasa de regie profesorului Boris Zahava. Ca preşedinte al Comitetului de Conducere al Societăţii Teatrale (1945) a depus mari eforturi întru fondarea Societăţii Teatrale, prin care s-a acordat un mare sprijin la dezvoltarea artei teatrale din Moldova între 1946-1958. În 1946-1958 – fondator şi preşedinte al Direcţiei Societăţii Teatrale.