Concursul Național de Dramaturgie anul 2015 - 2016

 La şedinţa Senatului UNITEM din 7 septembrie 2015
a fost ales Juriul  Concursului Naţional de Dramaturgie 2016
în următoarea componenţă:
Larisa Turea, critic de teatru
Andrei  Burac, dramaturg
Valentina Tăzlăuanu, publicist, critic de teatru

R  E  G  U  L  A  M  E  N  T U L

Concursului Naţional de Dramaturgie

 

Concursul Naţional de Dramaturgie se va desfăşura în perioada:

20 septembrie 2015 – 20 ianuarie 2016

 

ORGANIZATORI:

Uniunea Teatrală din Moldova (UNITEM)

 I. OBIECTIVUL:

  1. Dezvoltarea procesului teatral în Republica Moldova.
  2. Descoperirea noilor piese dramatice ale autorilor autohtoni.
  3. Promovarea dramaturgiei contemporane din Republica Moldova.

 II. PARTICIPARE:

      La Concurs participă dramaturgi consacraţi şi debutanţi, cu opere dramatice care nu au fost publicate ori montate anterior şi nu au participat la ediţiile precedente ale concursurilor naţionale de dramaturgie.

 III. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Lucrările sunt prezentate în trei exemplare, având un motto pe foaia de titlu, ce nu trebuie să conţină numele dramaturgului, cât şi un plic închis, în interiorul căruia va fi indicat numele, adresa, telefonul de la domiciliu, copia buletinului de identitate cu codul personal al autorului.

Până la 01 februarie 2016,  juriul va desemna piesa câştigătoare.       Aceasta va fi editată în colecţia UNITEM, cu susţinerea financiară completă a Uniunii, va fi premiată în cadrul Galei UNITEM 2016 şi propusă spre montare pe scenele teatrelor din Republica Moldova .

            Cele 3 persoane (regizori, dramaturgi, actori, critici de teatru), care vor accepta calitatea de membru al Juriului,  nu au dreptul să participe cu piese proprii  la Concursul de Dramaturgie.

  

 Informaţii la tel: 022 22-33-01; 022 22-41-38 – Tatiana Miron, consilier creație și relații mass-media