Concursul de Dramaturgie 2023-2024


   

Juriul Concursului de Dramaturgie 2024, ediţia a XVIII-a ce s-a desfășurat

în perioada 16 octombrie 2023 –  2 februarie 2024

În componența: 

Președintele juriului: Vitalia GRIGORIU, Maestru în Artă,  actriță, director, Teatrul Republican „Luceafărul”

Membrii Juriului: 

Aurica ȚĂRUȘ, Maestru în Artă, actriță, Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu”, Cahul

Irina ȚĂRUȘ, actriță,Teatrul Național „V.Alecsandri”, Bălți  

au decis: votând  unanim, cu vot deschis să declare câştigătoare a Concursului

piesa:  „O ZI DIN VIAȚA MORȚII”

   Autor: AUGUST AIRIS ANORHYMOUS, România

 

    La Concursul de Dramaturgie  au fost prezentate 6 piese: 

Nr

Denumirea piesei prezentate

Motoul

1

Prostia omenească

„Prostia din născare leac în lume n-are”

2

O zi din viața morții

„Îmbrățișarea morții”

3

„Misterele nopții de sânzene”

„Îmbrățișarea morții”

4

„Ultimul interviu cu moartea”

„Îmbrățișarea morții”

5

Molie (R)

Fluture

6

FAUSTUS SOCIETY

Dorințele societății 404

 

                                                                UNIUNEA TEATRALĂ DIN MOLDOVA

 

R  E  G  U  L  A  M  E  N  T U L

Concursului de Dramaturgie – 2024

 

16 octombrie 2023 –  2 februarie 2024

 

ORGANIZATORI:

Uniunea Teatrală din Moldova (UNITEM)

 

I. OBIECTIVUL:

1. Dezvoltarea procesului teatral în Republica Moldova.

2. Descoperirea noilor piese dramatice ale autorilor autohtoni.

3. Promovarea dramaturgiei contemporane din Republica Moldova.

 

II. PARTICIPARE:

     La Concurs participă dramaturgi consacraţi şi debutanţi, cu opere dramatice care nu au fost publicate ori montate anterior şi nu au participat la ediţiile precedente ale concursurilor naţionale de dramaturgie.

 

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

     - Piesele sunt prezentate în trei exemplare, format Word, la sediul UNITEM, or. Chișinău, str.Pușkin, 24, et.3, bir.45, Uniunea Teatrală din Moldova „Pentru Concursul de Dramaturgie”.

     - Foaia de titlu nu trebuie să conţină numele dramaturgului, având indicat doar un motto.

     - Aparte se va prezenta un plic sigilat, unde pe exterior va fi indicat tot acest motto, iar în interior va fi numele, adresa, telefonul participantului.

     - Piesele înaintate prin  intermediul serviciului poștal, se vor expedia la adresa UNITEM.

Juriul va desemna piesa câştigătoare, care va fi editată în colecţia UNITEM, cu susţinerea financiară completă a Uniunii Teatrale din Moldova și va fi premiată în cadrul Galei Premiilor UNITEM 2024.

            Cele 3 persoane (regizori, dramaturgi, actori, critici de teatru), care vor accepta calitatea de membru al Juriului,  nu au dreptul să participe cu piese proprii  la Concursul de Dramaturgie.

 

Juriul Concursului este aprobat de Senatul UNITEM în următoarea componenţă:

 

Aurica ȚURCANU, Maestru în Artă, actriță, Teatrul Republican Muzical-Dramatic

„B.P. Hasdeu”, Cahul

Vitalia GRIGORIU, Maestru în Artă,  actriță, director, Teatrul Republican „Luceafărul”

Irina ȚĂRUȘ, actriță,Teatrul Național „V.Alecsandri”, Bălți   

 

 

Relații la telefon: 022 22-41-38 – Sofia Stratulat

Email:uniuneateatrala70@gmail.com

                                                     

Chișinău – 2023