Cum devii membru UNITEM

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI OBŞTEŞTI

 

            1. Membru al Asociaţiei poate deveni orice persoană de creaţie, care activează în domeniul artei şi ştiinţei teatrale, are o vechime de minimum trei ani, recunoaşte prezentul statut şi este un profesionist apreciat în domeniu.

 

        2. Membri ai Asociaţiei pot deveni:

-          actori din teatrele dramatice, muzicale, de operă şi balet, de păpuşi;

-          regizori;

-          instrumentişti şi artişti de cor ai Teatrului de Operă şi Balet;

-          dramaturgi;

-          scenografi, pictori de costume, pictori-decorativi, pictori de lumini, regizor sunet în teatre;

-          teatrologi şi critici teatrali;

-          manageri teatrali având stagiu în această funcţie nu mai puţin de 5 ani.

 

          3. Primirea în Asociaţia se face prin vot deschis cu o majoritate simplă a membrilor Senatului. Candidatul trebuie să prezinte o cerere, însoţită de un CV, o recomandare a colectivului de creaţie sau a cel puţin trei membri ai UNITEM cu un stagiu de membru de cel puţin 3 ani.

 

4. Membru de Onoare al Asociaţiei este o personalitate, care s-a remarcat prin    promovarea şi dezvoltarea artei teatrale naţionale şi universale. Calitatea de Membru de Onoare se conferă de către Senatul Asociaţiei. Membrii de Onoare ai Asociaţiei sunt scutiţi de plata cotizaţiilor.

5. Membrii Asociaţiei achită taxa de admitere 100 lei  şi plăteşte cotizaţii anuale  100 lei.

 

6. Membru al Asociaţiei are următoarele drepturi:

-          să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale Asociaţiei;

-          să facă propuneri privind îmbunătăţirea activităţii Asociaţiei;

-          să fie sprijinit şi reprezentat de Asociaţia în rezolvarea problemelor profesionale;

-          să participe la proiectele şi programele Asociaţiei;

-          să primească burse şi alte forme de sprijin material, pentru perfecţionarea pregătirii profesionale;

-          să beneficieze de sprijin pentru obţinerea de materiale documentare şi de alte mijloace puse la dispoziţie de Asociaţia;

-          să beneficieze de orice informaţie, care vizează activitatea nemijlocită a Asociaţiei şi a organelor sale de conducere;

-          să beneficieze de sprijinul calificat şi material al Asociaţiei în rezolvarea problemelor legate de deplasările în străinătate în cadrul acţiunilor profesionale, cu ocazia retragerii din activitate sau a  sărbătoririi jubileelor;

-          să beneficieze de premii şi ajutoare materiale pentru studii, de boală şi pentru activitatea depusă la realizarea scopurilor Asociaţiei;

-          să fie propus la titluri onorifice;

-    să părăsească binevol rândurile Asociaţiei.

 

7. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

-          să respecte prezentul Statut;

-          să participe activ prin diverse mijloace la realizarea scopurilor Asociaţiei;

-          să plătească cu regularitate cotizaţiile de membru al Asociaţiei;

-          să contribuie la realizarea hotărârilor organelor de conducere ale Asociaţiei;

-          Să respecte normele deontologice ale breslei teatrale şi să manifeste grijă faţă de păstrarea prestigiului Asociaţiei;

 

8. Excluderea unui membru din rîndurile Asociaţiei se poate efectua, la decizia Senatului, în următoarele cazuri:

    -   dacă are un comportament agresiv faţă de un membru al Asociaţiei;

-          dacă a comis fapte incompatibile cu etica profesională;

-          dacă încalcă grav prevederile Statutului;

-          dacă, prin fapte intenţionate, aduce Asociaţiei prejudicii materiale şi morale;

-          dacă nu achită cotizaţia anuală de membru timp de 1 an fără motive temeinice;

-          dacă a fost primit în rîndurile membrilor Asociaţiei fără a ţine cont de normele statutare;

-          dacă şi-a încetat, mai mult de 5 ani, activitatea în domeniul artei teatrale din motive personale.

 

     9. Deciziile de excludere, suspendare sau de respingere a cererii de primire în rîndurile Asociaţiei  pot fi contestate la Senat în formă scrisă în termen de 30 zile de la comunicarea acestora. Senatul este obligat să studieze   contestaţia la prima sa şedinţă.