GALA PREMIILOR

La şedinţa Senatului UNITEM din  17 septembrie 2019

a fost aprobat Regulamentul Galei Premiilor UNITEM 2020  şi a fost ales

Juriul de Selecţie al Galei Premiilor UNITEM 

în următoarea componenţă:

1. Nicolae DARIE, actor, Artist al poporului, Președintele juriului

2. Vitalie ȚAPEȘ,  regizor, dr. profesor universitar, Maestru în artă, membru al juriului

3. Violeta TIPA, doctor în studiul artelor, şef secţie arte audiovizuale, Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ș.M., membru al juriului

Activitatea Juriului  a început la  20 septembrie 2019 pînă la 30 ianuarie 2020 

Juriul are drept  scop vizionarea, în perioada 20 septembrie 2019 pînă la 30 ianuarie 2020 , spectacolelor montate în teatrele profesioniste, inclusiv la radio și tv, din Republica Moldova după Gala Premiilor UNITEM-2019, urmând  să înainteze câte 3 nominalizări la cele 17 premii pentru Gala Premiilor UNITEM – 2020, ediția a IX-a.

Nominalizările propuse de juriu urmează a fi date publicității.

Regulamentul Galei Premiilor UNITEM 2020