Concursul Recital ”VALERIU CUPCEA” 2017, ediția a VI-a


  La data de 23 octombrie a fost ales Juriul Concursului Recital ”VALERIU CUPCEA” - 2017, ediția a VI-a în următoarea componență:

1. Emilian Galaicu-Păun, Președintele Juriului

2. Aliona Oleinic, membru al juriului

3. Nina Vartic, membru al juriului

Juriul, începînd cu 30 octombrie 2017 va începe vizionarea spectacoleor înaintate la concurs pînă în data de 11 decembrie 2017, unde va avea loc desemnarea laureaților

Concursului Recital ”Valeriu Cupcea”.

Regulamentul Concursului Recital de poezie și proză consacrat marelui regizor VALERIU CUPCEA se anexează.